Tuesday, 11 March 2014

GRLE OČI SVETO, BOŽJE

Grle oči Bože moj, sve ono što nije vidljivo... suze mi donose vizije, kristalizira se u duši sve što Tvojim kraljevstvom zovem. Neka me prekrije ledina ladna, i cvijeće poljsko što na Raj miriše, neka srce moje prestane u bolu da diše. Želim kući, u tuđini strahujem. Gdje moj križni put završava, na koju li sam postaju stigla moj Isuse, čini se da blizu sam, a tako daleko da ugledam rajske vrtove... Tijelo mi odmori u bijelom lijesu, dušu mi ukrasi ružama, zovni me ka sebi ljepoto moja. Neka ostarim u sekundi, ali dušu mi ostavi u djetinstvu da se u čast Tebi bosonoga raduje plešući po plavetnim livadama, gdje nema nostalgije.

No comments:

Post a Comment

BUDI CVIJET KRISTOV

Velika je razlika između umjetnog i svježeg   cvijeća... upravo tako je i sa dušama... Izgled zna da prevari, nekad je uveli cvijet  bio ras...