Monday, 24 March 2014

Od Boga mi je srce nadareno u bolu ovom.
Čudesnost nebeska slila se je u moje grudi,
rekao mi je netko moj dušo ne predaji
dušu svoju, piši sretna u snovima budi.
Jer ono nutarnje je jedino važno,
jedino stvarno.
Autorica: Ana Emanuela Šimunić

No comments:

Post a comment

VJERA U AUTENTIČNU LJUBAV OD BOGA

Zavoli radost kojom te ljubim, iako sam bolna! Ta radost je moje pravo lice, bol kao utvara samo hoće da slaže da sam ja tužna i da me nećeš...