Saturday, 29 March 2014

POSLJEDNJA IZ PLEMENA

Nestalo je 
u beskraju zvijezda pleme moje.
Poglavica ljubavi,
mene ljubljenu zaboravi.

U sobi od stakla,
ostaviti ću bolne kosti.
Imaj Bože noćas
za moj duh milosti.

Odvedi me k njemu,
da ga vidim samo,
i ne otkrij da sam
perje s kose na
njegovo ruho utkala,
neka mu ostanem tajna.

Neka sve se moje
u legendu piše,
neka se pitaju;
da li je potojala
Posljednja iz plemena
što suze uvijek briše,
a za osmijeh diše.

Sruši Bože nebrojene
kule od pijeska,
pa od njih dvorac nebeski sagradi,
od bola me u njemu sahrani.

Hej sokole, ptico iz plemena moga,
širi krila,
opjevavaj dušu moju,
bez ljubavi one divne
ja više ne mogu!


No comments:

Post a comment

VJERA U AUTENTIČNU LJUBAV OD BOGA

Zavoli radost kojom te ljubim, iako sam bolna! Ta radost je moje pravo lice, bol kao utvara samo hoće da slaže da sam ja tužna i da me nećeš...