Friday, 7 July 2017

VJERA U LJUBAV

Stvaramo svijet u sebi, jer ondje je netaknuta priroda, odmorište našim dušama, voljeno mirisno moje. Ljubav je dio nas, nema traganja više, molitva u nama diše, suze nam Bog briše. Srna i jelenče njeno stasito na izvoru Kristovom ispijaju vodu čiste ljubavi, blagoslovljeni smo u tom činu iskrene predanosti jedno drugome. Bog se raduje, našoj vjernosti, našoj predanosti njegovom božanskom planu za nas. Nemamo mi čitav svijet, što će nam raskoš zemaljska, mi imamo mali kutak Raja, koji je u nama, hram Duha Svetog smo. Katedrala njegova naše je srce, on lebdi obalama naših duša i upućuje nas u istinu. Osluškujemo ljubav, nama je dovoljno. Iz molitve i vjernosti Bogu doći će blagoslov na sva naša životna područja. Sreća dođe bolnima i uplakanima kada traže milosrđe Božje i zahvaljuju mu unaprijed za ljubav i zdravlje. Hvala ti što moliš sa mnom , hvala ti za sve geste iskrene. Čuvan si u srcu i mene u tvome srcu puno ima. Prija nam rajska milina moj anđele. Ljubav je moja za sve, posebno za BOGA i tebe. Moja duša neka svijet nadahnjuje, neka liječi potrebite notni zapis moga srca, moje duše. Neka dobrostivi Bog udjeli svoje svete darove svima, ljubav samo ljubav spašava od svijeta poganoga. Pravedne škropi presveta krv Kristova, nju blagoslivljajmo i u svoj krvotok primajmo. I svijet će postati onaj izgubljeni Raj, jer svijet je u nama. Obnovimo zavjet ljubavi. Savez sa Bogom, da ga nikada ne napuštamo, da ga nikada ne iznevjerimo. Duga neka sja u našim vapajnim grudima, sve do vječnosti gdje ćemo se licem u licem vidjeti, djelima ljubavi darivati. Poklonimo se Bogu ljubavi moja, da presvete rane njegove zacijele, za razapeće oproste. Poklonimo se KRISTU svi u ime svete ljubavi! Samo ljubav, samo mir neka živi u biću našem, amen. 👩‍❤️‍💋‍👨

VJERA U AUTENTIČNU LJUBAV OD BOGA

Zavoli radost kojom te ljubim, iako sam bolna! Ta radost je moje pravo lice, bol kao utvara samo hoće da slaže da sam ja tužna i da me nećeš...