Friday, 28 March 2014

"Sjenka sveta si ti, 
Loza si grozdova mojih snenih. 
Zajedno činimo vino žeđanima."

SLIKARICA VJEČNE LJUBAVI

Nema te, tebe kojeg stavljam u ruho blagoslovljeno i poklanjam ti krila satkana od naše ljubavi! Nema tvog lika, okvir naše budućnosti d...