Saturday, 29 March 2014

U posljednje vrijeme mnogi se igraju Boga. Pa zar niste spoznali da ste vi pali sa stabla vječnoga života kao list na zemlju, i trulite bez kisika božanskog. Bog je to stablo, a mi tek otpali listovi, koje će zemlja pretvoriti u prah. Blago onima koji su u mislima ostali na stablu, te se svakodnevno utječu Bogu svom, oni će biti podignuti iz grobova svojih i slaviti Novi Jeruzalem sa Trojedinim Bogom, Ocem, Sinom i Duhom Svetim, Blaženom Djevicom Marijom, svim anđelima i arhanđelima, te onima koji su bili sveti . Ustati će ljudi ljubavi, ufanja i povjerenja u Boga, ustati će oni koji su u boli patili ali se nisu predali. Biti će u novom ruhu koje je za njih skroio Bog. Blago uplakanima, smijati će se vječno, blago onima koji su trpili i Boga zazivali jer On ih nikada nije napustio. Živ je oduvijek, i sveprisutna je ljubav Njegova. Ne brinite za rane, kad rosa nebeska na njih padne, zacjeliti će istog trenutka. Ufaj se Svijete mili, ufaj se i ti anđele. Jednom će se grob razmaknuti, ustati ćemo i sviježi zrak udahnuti. Vratiti ćemo se stablu života, na kojem je vječna ljubav i dobrota. Na tom stablu svega ima dovoljno za sve, na tom stablu svakog dana niče ljubav draga.

No comments:

Post a comment

VJERA U AUTENTIČNU LJUBAV OD BOGA

Zavoli radost kojom te ljubim, iako sam bolna! Ta radost je moje pravo lice, bol kao utvara samo hoće da slaže da sam ja tužna i da me nećeš...