Saturday, 29 March 2014

U posljednje vrijeme mnogi se igraju Boga. Pa zar niste spoznali da ste vi pali sa stabla vječnoga života kao list na zemlju, i trulite bez kisika božanskog. Bog je to stablo, a mi tek otpali listovi, koje će zemlja pretvoriti u prah. Blago onima koji su u mislima ostali na stablu, te se svakodnevno utječu Bogu svom, oni će biti podignuti iz grobova svojih i slaviti Novi Jeruzalem sa Trojedinim Bogom, Ocem, Sinom i Duhom Svetim, Blaženom Djevicom Marijom, svim anđelima i arhanđelima, te onima koji su bili sveti . Ustati će ljudi ljubavi, ufanja i povjerenja u Boga, ustati će oni koji su u boli patili ali se nisu predali. Biti će u novom ruhu koje je za njih skroio Bog. Blago uplakanima, smijati će se vječno, blago onima koji su trpili i Boga zazivali jer On ih nikada nije napustio. Živ je oduvijek, i sveprisutna je ljubav Njegova. Ne brinite za rane, kad rosa nebeska na njih padne, zacjeliti će istog trenutka. Ufaj se Svijete mili, ufaj se i ti anđele. Jednom će se grob razmaknuti, ustati ćemo i sviježi zrak udahnuti. Vratiti ćemo se stablu života, na kojem je vječna ljubav i dobrota. Na tom stablu svega ima dovoljno za sve, na tom stablu svakog dana niče ljubav draga.

DA LI BI ME VOLIO POŽRTVOVNOM LJUBAVLJU!?

Da li bi me volio, kao što Duh Sveti voli moje srce i dušu? Da li bi me branio, kao što Krist brani Crkvu? Da li bi   me ljubio i za...