Wednesday, 5 November 2014

Za mene je vrijedna ona osoba koja u patnji vidi svjetlo, i nikada ne odustaje od svojih snova. Zato sam i sama sanjar, zamišljam lipost. I pronađem je, budem čak sretnija i nasmijanija od onih što imaju baš sve. Sve je to do duše koja je u ljubavi. Neko i za mene ugođaj stvara, neko je u snove moje spušten iz Raja. ©Ana Emanuela Nebeska

DUHOVNO POKAJANJE

»Pravedan je Gospod, Bog naš! Ali nama treba da se danas zacrvene od stida obrazi...govori prorok Baruh u ispovjedanju grijeha svijeta i ope...