Wednesday, 5 November 2014

Za mene je vrijedna ona osoba koja u patnji vidi svjetlo, i nikada ne odustaje od svojih snova. Zato sam i sama sanjar, zamišljam lipost. I pronađem je, budem čak sretnija i nasmijanija od onih što imaju baš sve. Sve je to do duše koja je u ljubavi. Neko i za mene ugođaj stvara, neko je u snove moje spušten iz Raja. ©Ana Emanuela Nebeska

SNIVANJE VJEROM

Što ja snivam vjerom, oslobođeno je u Nebu, životno je i ima krila raspjevana koja me prate svakoga dana! Bivam sanjiva u bolu, zadržala sam...