Wednesday, 22 May 2019

RUŽA KRISTOVA DAROVANA

Ruža koju će ti Krist poklonuti, neće nikada uvenuti, jer će ukrašavati tvoju poniznu dušu spasenjem. Natapat će se njeno korijenje iz vode Presvetog srca Njegovog vječno milosnog. I darovi Duha Svetog će doći, obradovat će se satrvene kosti. Ostati će živo u tebi samo ono satkano od molitvene ljubavi. Ispuni se sve, što lipost je! Blagoslovljene molitvene usne, te dvije latice mirisne, koje se uzdaju u Gospodinove naume. Amen. Od ❤ Ana Emanuela, Bilaj 21.05.2019. 🕊🌹🙏🏻


No comments:

Post a Comment

MOLITVA DUŠE U SANTUARIU ZA ZDRAVLJE NARODA BOŽJEG, PO ZAGOVORU SVETOG JAKOVA ZABEDEJEVA I GOSPE OD GUADALUPE🙏🕊🌹

Noćas po prvi put čujem za rimokatoličko svetište El Santuario de Chimayó u Mexicu, noćas mi sličica divna na pratećoj Pintarest aplikaciji...