Thursday, 9 May 2019

Razmatranje otajstva svjetla

Idem majko na rijeku Jordan da uronim ovo tijelo bolno, onemoćalo od suda, idem sa sinom tvojim ljubljenim da uronim u milost nebesku, da se patnje oslobodim, da poletim iz bolesti u zdravlje. Krist me grli, Krist mi rane ljubi,  srce Presveto me sačuvalo. I na svadbu u Kani sa njim sam pošla, sreća mi je u srcu pošla, plesali smo ja i Gospod moj, bio je to valcer nebeske sudbine. Naučio me nove korake blagoslovljene i nasmijao me, snagu Duha Svetoga u moje srce poslao je, ispunio me ufanjem, ljubavlju neizustivom i pjesme mi je dao, na obraćenje sviju pozvao. I vidjeh ga na Gori kako se preobrazio sav u slavi svojoj milosnoj, očima plavetnim moje je boli smirivao, rekao da živ je, da je vječan i da ne odlazi u srcu mi ostaje kucati. Darovatelj je ostao, samog sebe nam daruje u otajstvu Euharistije. Kako je divan Spasitelj moj, ljubav Jahvina plemenita, Krist kralj moga srca. Majko hvala ti za sve, svjetlošću Rajskom obasjaj nam dane klonule. Amen!


No comments:

Post a comment

OSJETI SE SE ONO ŠTO SI U DUŠI

Ima nešto u duši što patnja ne može skriti. To nešto zove se vjera u ljubav. U sebi si ipak što voliš biti, ono čemu ti bol ne može nauditi....