Friday, 28 June 2019

VAŽNOST MOLITVE

Molitva je svjetlosni cvijet duše koji niče iz trnovitog tla, rado trpi iz ljubavi i miriše zbog vjere koju mu daruje rosa Duha Svetoga! Tko se ukrasi molitvenim cvijećem, istinski je pun liposti. Da čovjek da sve na vanjski izgled, a da nema ljubavi molitvene u sebi, bio bi ružniji od najvećeg grešnika. LJUBAV JE TA SVETA LIPOST, KOJA NAS UKRAŠAVA MILOŠĆU! Znam mene mnogi odbaciše zbog tijela, jer ne bijahu molitvena ljubav... koja me jedino može u dušu prepoznati. Ali Bog me vidi, on se mog križa ne stidi, pod njim me usavršava.🕊🙏🏻 Od ❤


No comments:

Post a Comment

POMOZI MI BOŽE DA TI BUDEM LJUBIČICA U PUSTINJI

Riječ Tvoja Bože dobri u ruho me korizmeno zaodjeva, neka ti budem ljubičica u pustinji 💜 vijesnica vječnog proljeća. Gdje prođe moj Gospod...