Sunday, 30 June 2019

SMISAO ŽIVOTA

♡Svaki kamen se spušta sa križa, kada ga duša uz poticaj Duha Svetoga preobrazi u molitvu. I to mjesto gdje je bila težina, ispunjava život Isusa i Gospe. Tek tada patnja dobiva smisao, shvaćamo da smo bespomoćni i opterećeni bez prisutstva svetog u nama. Otajstvo križa i ljubavi je smisao naše postojanosti.♡

Od ❤ Ana Emanuela, Bilaj 30.06.2019.


No comments:

Post a comment

OSJETI SE SE ONO ŠTO SI U DUŠI

Ima nešto u duši što patnja ne može skriti. To nešto zove se vjera u ljubav. U sebi si ipak što voliš biti, ono čemu ti bol ne može nauditi....