Sunday, 30 June 2019

SMISAO ŽIVOTA

♡Svaki kamen se spušta sa križa, kada ga duša uz poticaj Duha Svetoga preobrazi u molitvu. I to mjesto gdje je bila težina, ispunjava život Isusa i Gospe. Tek tada patnja dobiva smisao, shvaćamo da smo bespomoćni i opterećeni bez prisutstva svetog u nama. Otajstvo križa i ljubavi je smisao naše postojanosti.♡

Od ❤ Ana Emanuela, Bilaj 30.06.2019.


No comments:

Post a Comment

MOLITVA DUŠE U SANTUARIU ZA ZDRAVLJE NARODA BOŽJEG, PO ZAGOVORU SVETOG JAKOVA ZABEDEJEVA I GOSPE OD GUADALUPE🙏🕊🌹

Noćas po prvi put čujem za rimokatoličko svetište El Santuario de Chimayó u Mexicu, noćas mi sličica divna na pratećoj Pintarest aplikaciji...