Thursday, 13 June 2019

DAR OD BRATA

Darovna je ljubav bratska, stigla krunica svetog Jakova apostola i duplo iznenađenje od "Camino Samaritans"; sjemenkice cvijeta zvanog Jeruzalemski križ!, uz lipu porukicu; "Every day is a journey and the journey itself is home" Svaki dan je putovanje, a putovanje je dom! Poukica da smo od vječne ljubavi skrojeni i da je Bog sa nama gdje god da mi idemo. Jer On je naša kuća i utočište spasenja! Dom je tamo gdje nam je duša uronjena, a to je sveta ljubav! Neka procvjeta, ljubav, zdravlje, mir, amen! 💒😍


No comments:

Post a Comment

BUDI CVIJET KRISTOV

Velika je razlika između umjetnog i svježeg   cvijeća... upravo tako je i sa dušama... Izgled zna da prevari, nekad je uveli cvijet  bio ras...