Thursday, 27 June 2019

SVETA LJUBAV

Vjerujem u autentičan dodir ljubavi dviju duša, koje dok se drže za ruke čine zajednički simbol molitve! Vjerujem u srce nježno, suosjećajno, jer ono postoji u mojoj nadi. I sad si tu uz mene, dišeš plućima mojim, otkucavaš u mome srcu, mirišeš na bagreme, treperiš svjetlošću milosnom kraj moje duše. Čuvar si mi križa, ljubav stalna od Boga dana.
Od ❤ Ana Emanuela, Bilaj 27.06.2019.


No comments:

Post a Comment

BUDI CVIJET KRISTOV

Velika je razlika između umjetnog i svježeg   cvijeća... upravo tako je i sa dušama... Izgled zna da prevari, nekad je uveli cvijet  bio ras...