Friday, 14 June 2019

RASCVJETANI PUTIĆ UFANJA

Mirisne, ponizne duše po rascvjetanom putiću prilaze, tajni Prečistog srca Gospinog. Fenjerići duše sa nakanicama gore , za sve one koje vole. Uzdanja su velika u Ružu Otajstvenu, sa koje pada rosa nježnog blagoslova na duše koje zahvalno dolaze u Svetohranište Crkve svetog Ante! 💒🕊🙏🏻Od ❤ Ana Emanuela


No comments:

Post a Comment

BUDI CVIJET KRISTOV

Velika je razlika između umjetnog i svježeg   cvijeća... upravo tako je i sa dušama... Izgled zna da prevari, nekad je uveli cvijet  bio ras...