Saturday, 1 June 2019

MOLITVENI OLTARIĆ MOJE DUŠE

Moja bol je gorka, ali joj je slatkoća danonoćni razgovor sa Bogom tu u nutrini srca moga, u kojem se događa čudesan blagoslov mojih okova. Sve postaje melodično i rasplesano, ja žalosnica bivam Kristova radosnica, nadjačavam bol snagom vjere, obećanjima Svevišnjeg se povjeravam. Živ mi je svjetlosni samostan duše, tamo je moj molitveni oltarić i svi sveti mole sa mnom, jer su dobrodošli nebeski gosti u moju dušu. Sebe zaboravljam, jer dišem zbog Božje volje i da vidim isprošena čudesa. Moje uplakane oči zasijale su puno puta uslišanjem za druge i tad odlaze mog križa tuge. Istina je da i ja želim oslobođenje od okova, ali to dajem na volju Očevu, kroz milosne zračice ljubavi Kristove koje mi daruju mir i prihvaćanje trpljenja. Kada svi oni koji su čiste duše i srca budu uslišani, na kraju ću biti i ja. Jer su vjerni Gospodinu, uvijek uslišani, u osrčju svetog Neba. I dao Bog da uspijem izbaviti se iz svih napasti, čineć poniznu žrtvu za Isusa. Svaka kušnja, i odgovor ustrajati ću, je ljubav za Krista. Svako pokajanje milosna ljubavi primi od mene i mojih bližnjih u svoje Presveto srce koje bolnima i poniznima prašta. Izbavi nas iz žalosti, naša jedina radosti, zaustavi snagom Duha Svetoga sve sile Zmaja Poganog, jer sila Životvorca jedina je pobjedonosna. Amen.
Od ❤ Ana Emanuela, Bilaj 1.06.2019.

No comments:

Post a comment

VJERA U AUTENTIČNU LJUBAV OD BOGA

Zavoli radost kojom te ljubim, iako sam bolna! Ta radost je moje pravo lice, bol kao utvara samo hoće da slaže da sam ja tužna i da me nećeš...