Saturday, 8 June 2019

KRISTE JA TE LJUBIM, duhovna meditacija slavljenja Božjeg imena!

🎶Kriste ja te ljubim,
bolom svoga križa,
Kriste, ja te ljubim
i želim ti biti sve bliža🎶

🎶Ovo srce malo,
zbog ljubavi prema Tebi
je rasplakano.🎶

🎶Čuješ me,
čuješ me...
čuješ moje otkucaje vapajne🎶

🎶Smiruješ, smiruješ...
tješiš moje užegle rane pustinjske...🎶

🎶Pružaš ruke probodene,
kao slapove milosne...
predragocijena krv me bolnu prekriva,
zbog izvora ljubavi presvete
ja sam spašena!🎶

Od ❤ Ana Emanuela,
Bilaj 8.06.2019.


No comments:

Post a Comment

DUHOVNO POKAJANJE

»Pravedan je Gospod, Bog naš! Ali nama treba da se danas zacrvene od stida obrazi...govori prorok Baruh u ispovjedanju grijeha svijeta i ope...