Thursday, 31 January 2019

TKO SAM JA... !?

Da me pita srdačan stranac tko sam ja. Da li sam oduvijek tako pod križem radosna!? Oh mogla bi mu reći da jesam, ali i reći da sam ja ipak cura od krvi i mesa i puna trajnog bola, kojeg mi raspjevava Bog. Mogla bi reći da nisam ja savršena lutkica iz izloga, a da to i ne moram biti, jer pod ovim nebeskim svodom radije ću činiti da donosim lipost nutrine koja je istinski stvarna sad i u Nebu. Čak i onda kada sam optužena, ja optužiti neću moje sudije. Jer smatram da samo Bog ima pravo suditi živim bićima. Odjevena sam u sjaj vjere, ne mogu mi haljinicu duše ukrasti pogani.... jer je molitva moj štit, ona me spaja sa Rajem i Božjim zagrljajem. Suze moje vrijede više od sjaja zemaljskog. Jer su to suze koje blagoslivljaju Boga i dozivaju Njegov milosni blagoslov. Uzdam se u ljubav Životvorca, sveg živog tvorca. Uplakanooka ima Boga za svjedoka, znaju to oni koji su me dušom i srcem osjetili, ali i oni koji su me radosnu pod križem viđali i viđaju. Osmijeh mi je dar Božji, kao i suze. Živim ono za što me priprema volja Božja. Princezica Kristova zovu me anđeli i kad sam u trnje bačena, cvjeta moja duša u okovima tijela. Voli me tajna nebeska.
Od ❤ Ana Emanuela, Bilaj 31.01.2019.
💧🌹💧🎶👗👑🎵💒🌈


No comments:

Post a comment

OSJETI SE SE ONO ŠTO SI U DUŠI

Ima nešto u duši što patnja ne može skriti. To nešto zove se vjera u ljubav. U sebi si ipak što voliš biti, ono čemu ti bol ne može nauditi....