Thursday, 10 January 2019

MOLITVA SVETOM VILIMU IZ BOURGESA

Sveti Vilime iz Bourgesa, od djetinstva si čeznuo za duhovnim životom, velika su čudesa nastala kroz tvoju pobožnost Presvetom Oltarskom Sakramentu, zahvalni smo jer te je Gospodin učinio svećenikom i biskupom, nakon poniznog redovničkog života, gdje si služio sirotima i bolesnicima, zatvorencima i nevoljnicima. Pomozi nam služiti Gospodinu kroz plemenita djela potrebite braće i sestara. Pomozi nam biti svjedocima Živoga Boga, da se kroz nas obrati puno duša. Blagoslovi sve crkve i misna slavlja, a posebno katedralu svetog Stjepana u Bourgesu čijoj si izgradnji mnogo pridonio. Blagoslovi sva sveučilišta, a posebno ono čiji si zaštitnik u Parizu. Zagovorom svetim svojom, isprosi nam sve ono što je milo Gospodinu Isusu. Hvala ti jer si služio vjerno Gospodinu, sve do smrti koju si dočekao sa molitvom na usnama. 🕊🙏🏻

Od ❤ Ana Emanuela, Bilaj 10.01.2019.


No comments:

Post a comment

VJERA U AUTENTIČNU LJUBAV OD BOGA

Zavoli radost kojom te ljubim, iako sam bolna! Ta radost je moje pravo lice, bol kao utvara samo hoće da slaže da sam ja tužna i da me nećeš...