Sunday, 13 January 2019

ŠETAČ KROZ SNOVE,

U mojoj si duši rođena muzika, tajni šetač kroz snove u kojima su oblaci maramice na kojima su Božjim kistom oslikane note života. Svjetiljkom duše obasjavaš moje noćne oči, kažeš mi da zvijezde u njima pališ, ne želiš da ugasnu od tuge, jer ti nude uspavanke nježne ljubavi.


No comments:

Post a comment

OSJETI SE SE ONO ŠTO SI U DUŠI

Ima nešto u duši što patnja ne može skriti. To nešto zove se vjera u ljubav. U sebi si ipak što voliš biti, ono čemu ti bol ne može nauditi....