Sunday, 13 January 2019

ŠETAČ KROZ SNOVE,

U mojoj si duši rođena muzika, tajni šetač kroz snove u kojima su oblaci maramice na kojima su Božjim kistom oslikane note života. Svjetiljkom duše obasjavaš moje noćne oči, kažeš mi da zvijezde u njima pališ, ne želiš da ugasnu od tuge, jer ti nude uspavanke nježne ljubavi.


No comments:

Post a Comment

MOLITVA DUŠE U SANTUARIU ZA ZDRAVLJE NARODA BOŽJEG, PO ZAGOVORU SVETOG JAKOVA ZABEDEJEVA I GOSPE OD GUADALUPE🙏🕊🌹

Noćas po prvi put čujem za rimokatoličko svetište El Santuario de Chimayó u Mexicu, noćas mi sličica divna na pratećoj Pintarest aplikaciji...