Tuesday, 8 January 2019

MELEM IZ RAJSKE NJEŽNOSTI PRESVETOGA SRCA ISUSOVA

Rajska nježnosti, grliš sve moje slabosti! Činiš me osvježenom u duši u sred umora tijela i tad se ja bolna kao da sam zdrava budim, smijem se jer si ti Isuse moja radost stalna, moj povijač rana u cvijetne mirisne latice, koje ne venu, već mi ruho molitveno postaju, trnje prekriju....da ne cvili moja tužna bol. Ne želiš ti moje mane, ni moje suze, ni moje depresivno stanje. Ali me poučavaš kako se duša kroz trnje preobražava u isijavajuće svjetlo raspjevane ljubavi i da trpljivost jedino spasenja vrijedi. Bez križa nikad nebi uspjela biti ovoliko tvoja i nebeska. I da mi još gore bude, samo bi više ruža Jeruzalemskih dobila, u haljinu svečanu ružarijsku dušu bi mi obukli tvoji sveti anđeli. Krilima me sakrili od sveg svjetovnog. Ne žalim muku svoju, jer je sjedinjena sa tvojom Golgotom... prikazana za spas nevinih i sirotih duša. Ne tražim Gospode za sebe ništa, samo ono što mi imaš dati po svojoj ljupkoj milosti Presvetoga srca. Amen.
Od Ana Emanuela, Bilaj 8.01.2019.


No comments:

Post a comment

OSJETI SE SE ONO ŠTO SI U DUŠI

Ima nešto u duši što patnja ne može skriti. To nešto zove se vjera u ljubav. U sebi si ipak što voliš biti, ono čemu ti bol ne može nauditi....