Thursday, 4 April 2019

MOLITVA GOSPI FATIMSKOJ ZA CIJELI SVIJET

Blagoslovljena Otajstva svjetla koja si nam poklonila majko naša Gospe Fatimska, milosti puna, ružo bez trnja, otajstvena liposti, kreposti koja nas zagovaraš pred licem Svevišnjega. Mir srcu, mir duhu, mir duši pokloni, čitav svijet te voli i ljubi Presveto srce tvoje koje će trijumfirati u čast Presvetog srca Isusova. Hvala na ispomoći iz Raja, na plaštu nježnosti pod kojim nas čuvaš od Zmaja poganog. Neka te izljube molitve naše Djevo rajska, zaštitnice vapajnih duša. Neka se raduje Bezgrešno srce tvoje koje moli za sav narod, za bolesnike i sirote, za svećenike i redovnice, za tjeskobne i kušane. Pred tobom smo svi noći duhovne ove, neka se svi sveti, anđeli i arhanđeli sa nama spoje i ujedine u molitvi koju prinosiš svome ljubljenom sinu Isusu, koji svoju ljubljenu majku i narod svoj uslišava. Vidjelice Lucija, Marija od žalosne Gospe moli za nas. Brate Franjo i sestrice Jacinta molite za nas! Amen.
Od ❤ Ana Emanuela, Bilaj 4.04.2019.No comments:

Post a comment

VJERA U AUTENTIČNU LJUBAV OD BOGA

Zavoli radost kojom te ljubim, iako sam bolna! Ta radost je moje pravo lice, bol kao utvara samo hoće da slaže da sam ja tužna i da me nećeš...