Thursday, 4 April 2019

MILOST U SOBICI SRCA MOG

Tajnom Riječju nadahnuo si me Gospodine, tu u sobici moga kišnog srca. Milost tvoja sinula je poput sunca u najdublju bol moju, u najtužniji dan u kojem sam na izgled poželjela samoj sebi smrt. Vratio si me u život puno puta, ljubavlju koja je učinila da zaboravim na moje progonitelje, na one koji su me omalovažavali i izrugivali se križu mom. Izbavio si me iz jame grobne iz suza koje su mi gušile dušu. Savladao si moje strahove, smjestio u nebeske povoje. Još rane krvare... ali anđeli tvoji pritiskaju krilima bijelim rane ucviljene. Šivaju mi bolna sjećanja... bez Tebe ja ne bi disala, ja ne bi sve ovo sama izdržavala... Hvala ti Gospodine na daru suza i osmjeha u sred gorkog ispijanja kaleža. Hvala na Duhu Svetome koji me tješi i hrabri, koji mi trpljivost dariva. Od ❤ Ana Emanuela, Bilaj 4.04.2019.


No comments:

Post a Comment

BUDI CVIJET KRISTOV

Velika je razlika između umjetnog i svježeg   cvijeća... upravo tako je i sa dušama... Izgled zna da prevari, nekad je uveli cvijet  bio ras...