Sunday, 10 February 2019

SVETA NEDJELJA MIRIŠE NA UTJEHU...

Sveta nedjelja hladna, ali mirisna obogaćuje sirote, ozdravlja bolesne, tješi tužne. Zvono mi Crkve uvijek biva nebeski cvijet, podsjetnik na zaziv molitveni. I znam sa mnom i sa sa svim vjernicima mole čudesa Svevišnjega, Gospa i sveti anđeli i arhanđeli, svi sveti na nebu i zemlji. Bitno je samo ljubavlju ih molitvenom zazvati. Sve činiti na slavu Kristovu. Jer samo djela učinjena u Spasiteljevo ime imaju vrijednost. Dan Gospodnji neka zasja milošću Isusa Krista Nazarećanina u srcima svih, posebno vapajnih, Hostijo malena bijela blagoslovi ruke  svećenika i vjernika, ozdravi usne grešnika, natopi nas nektrom spasonosne krvi i vode da tuga, bol i grijeh ode. Blagoslovljene svete mise u čast Krista kralja, uslišane molitve najdivnijeg slavlja Neba i Zemlje, pomoć Svevišnjeg bila sa svim dušama u Čistilištu i bolnima na zemlji, amen! Abba Oče, Maranatha! Blagoslovljena gora Sion i Prijestolje Trojedinoga Boga. Aleluja pjevajmo svi hodočasnici Božji! 🕊
Od ❤ Ana Emanuela, Bilaj 10.02.2019.


No comments:

Post a Comment

MOLITVA DUŠE U SANTUARIU ZA ZDRAVLJE NARODA BOŽJEG, PO ZAGOVORU SVETOG JAKOVA ZABEDEJEVA I GOSPE OD GUADALUPE🙏🕊🌹

Noćas po prvi put čujem za rimokatoličko svetište El Santuario de Chimayó u Mexicu, noćas mi sličica divna na pratećoj Pintarest aplikaciji...