Monday, 25 February 2019

KRISTE NADO KRILA SLOMLJENIH

Da sam ptica nebeska pomislim,
jer sjaj tvoj Kriste
na krilima duše svoje osjetim!
Mene bačenu u beznađe
Ti obasjavaš,
radošću nade darivaš.
Ustat će i krila polomljenog tijela,
biti ću zbog moći Tvoga
milosnog srca zacijeljena.
U novom ruhu blistat ću,
Ti me opasavaš vjernošću
u sve ono što dolazi...
Tuga prolazi, jer
radost moja vječna si
ti Svevišnji!
Čekam pravda Tvoja da zasija
u ovoj nepravdi.
Da ja postanem ono što ti želiš
na mome tijelu vidjeti.
Bolno će postati sama ljubav.
Gospode pun dragosti uslišanja
Ti trpljivost nagradiš!

Od ❤ Ana Emanuela, Bilaj 25.02.2019.


No comments:

Post a comment

OSJETI SE SE ONO ŠTO SI U DUŠI

Ima nešto u duši što patnja ne može skriti. To nešto zove se vjera u ljubav. U sebi si ipak što voliš biti, ono čemu ti bol ne može nauditi....