Thursday, 7 February 2019

BITNO JE, JAKO JE BITNO RAZGOVARATI MOLITVENO SA BOGOM

Bitno je, jako je bitno, da svaku noć pred san razgovaramo sa Bogom. Da mu damo hvalu za sve što nam je omogućio kroz dan i izmolimo pokajnički čin zbog naših slabosti i padova u kušnjama, da se preporučimo svetima za molitve naše i naših bližnjih, da izmolimo kao dječica anđele čuvaru mili... da zagrlimo dušom duše braće i sestara, da mislima budemo pred Presvetim i kažemo Gospodine volim te, oprosti na moje propuste, blagoslovi živote svih, posebno sirotih, bolesnih i iznemoglih. Bitno je zagrliti svetu postojanost, jer samo ona nam stvara nadu i blagost u grudima. Samo Bog čini radost i kad boli i kad nam ne ide. Jer kada mu predamo sebe, On biva naše svjetlo puta. Čin poniznosti je u djelima tijelesnog i duhovnog milosrđa, molitva je poseban dar. Jer samo Bog zna što nam uistinu treba za spasenje duša. Noćas nekog sveto voli, u ime Presvetog srca Kristovog blagoslovi, Gospodin će tako obradovati njega i tebe. Čuvano je u svetim knjigama sve najlipše o nama. Budimo zato misionari ljubavi. Samo ona se upisuje za život vječni. U pomoći nam bila Bogorodica, sa svetim anđelima i arhanđelima. Amen.
Od ❤ Ana Emanuela, Bilaj 7.02.2019.


No comments:

Post a Comment

VELIKI PONEDJELJAK, RAZMATRANJE

1. Solunjanima 5,24 💦 🕊 Vjeran je Onaj tko vas poziva: On će to i učiniti. Iz tamnice bola i patnje izbavlja svjetlom svojim, Isus miljen...