Friday, 1 February 2019

BUDIMO LJUBAV, KOJA JE USTRAJNA POD KRIŽEM ZBOG BOGA!


Često ne možemo preći planinu, ali je možemo okružiti i naći se na željenom mjestu, koje je iza druge strane planine! Ako Bog poželi, On će nas lako na krilima svojim na goru Sionsku prenijeti, mi budimo hodočasnici ustrajni. Jer iza svakog ugla je nova prilika, novi smisao života. Sve je ustvari u nama, sve se odvija u nama. Treba svoju nutrinu ohrabriti za nebeska putovanja, treba se boriti protiv nevidljivih sila, za vidljive je lako. Anđeoska krila su uz nas, kao plemenit dar Božji, nema posustajanja, Bog je ljubav, budimo raskajana ljubav rođena na sliku Njegovu. Budimo vjerni Evanđelju.
Od 💗Ana Emanuela, Bilaj,1.02.2019,
📖🕊🙏
Izaija 40,4 Nek` se povisi svaka dolina, nek` se spusti svaka gora i brežuljak. Što je neravno, nek` se poravna, strmine nek` postanu ravni.
❤️
Izaija 40,31 Al` onima što se u Jahvu uzdaju snaga se obnavlja, krila im rastu kao orlovima, trče i ne sustaju, hode i ne more se.
❤️
Psalam 51,19 Žrtva Bogu duh je raskajan, srce raskajano, ponizno, Bože, nećeš prezreti.
Luka 8,48 A on joj reče: "Kćeri, vjera te tvoja spasila. Idi u miru.No comments:

Post a Comment

RAZMATRANJE, VELIKI ČETVRTAK🙏🕊📖

Isuse blagoslovljen čin tvoga predanja i otkupljenja grešnika. Zahvalni smo ti na daru Euharistije u kojoj si sveprisutan u našim srcima ...