Friday, 15 February 2019

SVETI PRIJATELJI MOJI

Nije sa mnom lako sveti moji, velika bol u mome tijelu postoji. Ruža mi duša, a tijelo trnje. Bez vaše pomoći sve u meni trne. Bezbol mi isprosite, strah me zbog nepravde, tuge i beznađa sagriješiti, ne bi htjela Krista raniti. A vi šapućete; "Milost će te Božja grijeha odriješiti. Moraš trpiti, ljubavlju koju imaš za Boga preživjeti boli i nemire, kušnje i plakanje". Oh sveti moji osjećaji prijateljski, pred licem Božjim blistate i sa vama moje suzice ganuća. Blago meni jer imam šapat vjere u srcu, jer mi Duh Sveti utjehu daruje. Vole me svete duše, mene nesretnicu zemaljsku grle, baš tamo gdje sam nesavršena, gdje sam izrugana. Prihvaćena je duša, ali i tijelo moje, od Boga i Božjeg istinskog roda. Oči svete vide istinu, vide ljubav skrivenu.

Od ❤ Ana Emanuela, Bilaj 15.02.2019.


No comments:

Post a comment

OSJETI SE SE ONO ŠTO SI U DUŠI

Ima nešto u duši što patnja ne može skriti. To nešto zove se vjera u ljubav. U sebi si ipak što voliš biti, ono čemu ti bol ne može nauditi....