Friday, 7 February 2020

KRSNA HALJINICA SPASENJA

Matej 3,6📖✝️Primali su od njega krštenje
u rijeci Jordanu ispovijedajući svoje grijehe.💦🕊️❤️
Neka nam krsna haljinica, bude dokaz da smo u duši djeca Božja! Obraćeničko krštenje uron je u Otajstvo Kristove milosne ljubavi! Čisti nas Duh Sveti vodom i Predragocijenom krvlju Jaganca Božjega! Divne li milosti biti duša spašena,
po vjeri u Sakrament Krštenja, briše se grešna uspomena, istočnog grijeha i dječica Božja bivaju u povorkici anđela osmijeha! 🙏
Od 💗

No comments:

Post a comment

KRIŽNI PUT DUŠE🕊️🙏💔

Kako sam samo pala, i noge suzbila, Kristovo ime u bolu izustila. Kako je boljelo i kako boli pad u tijelo  kome ne pripadaš. Ali spoznala s...