Wednesday, 5 February 2020

NE BOJ SE, BOG BRINE SE

Ne boj se, što tuguješ...
Bog brine se, radost je!

Ne boj se zbog svojih mana,
Bog brine se on vrlina je!

Ne boj se kad samuješ,
Bog brine se, on prisnost je!

Ne boj se gorkih suza,
Bog brine se, slatki osmijeh je!

Ne boj se tame,
Bog brine se, svjetlost je!

Ne boj se biti ono što je
tvoje poslanje,
ne strahuj zbog problema zemaljskih,
usudi se gorljivo živjeti
istinu koja oslobađa.
Ne moraš biti savršen da bi volio,
samo voli i djeluj snagom Duha Svetoga
na bližnje... reci im da živnu za Nebo,
da postoji Spasitelj koji na sviju misli.

Pomozi danas nevjerniku,
da pronađe spasonosnu vjeru.
Može i ljudska duša biti dašak anđela.
Osloni se na Krista i duša će ti biti
radosna, mirisna i čista!
Najdivnija je osoba koja navješta
Boga Živoga.
Lipšeg smisla nema,
od služiti sa ljubavlju
i ne gledati svoju muku križa.
Valja na svoj križ dozivati ispomoć
svih svetih, ali i dopustiti da se na njemu
odmore oni tužni, bolesni i siroti...
Trpi iz ljubavi za sve sveto,
Otac, Sin i Duh Sveti će ti
uzvratiti milosno.
Onim neizustivim čudesima iz Raja.
Potičimo jedni druge u ono milo
Gospodinu, pomognimo onima u neznanju.
Širimo radosne vijesti da ne brinemo
jer Bog brine, On na nas stalno misli,
na nama je samo da budemo vjerni
i puni ljubavi za Trojedinoga Boga, Gospu,
anđele i arhanđele, sve svete i blažene.
Na nama je da nosimo križ ponizno, jer
samo križ donosi Uskrsnuće,
svih molitvi naših.
Dopusti Isusu da odmori od trnja,
da stavi trnovitu krunu
na tvoju suosjećajnu glavu...
tako će iz tebe iskrvariti
sva tuga... sav grijeh.
Ostati će samo rajski osmijeh uslišanja!
Zavoli križ, jer je on dokaz da Kristu pripadaš.

Od ❤ Ana Emanuela, Bilaj 5.02.2020.


No comments:

Post a Comment

RAZMATRANJE, VELIKI ČETVRTAK🙏🕊📖

Isuse blagoslovljen čin tvoga predanja i otkupljenja grešnika. Zahvalni smo ti na daru Euharistije u kojoj si sveprisutan u našim srcima ...