Saturday, 7 March 2020

POBJEĐUJE KRIST U NAMA

Vrebaju boli, napasti, kao krvoločni pas na našu nutrinu. Zlo nas hoće uplašiti, uprljati grijehom i mislima da ne vrijedimo. Ogrebe tijelo, ali ne može dušu u Kristu. Ali upamtimo dobro da je Zlome dopušteno samo napadati kao zvijer sa lanca, ne može u našu nutrinu, kada smo gorljivi u vjeri dobro znamo da smo Hram Duha Svetoga i da nas sila Boga Živoga uvijek brani, uskrsli smo sa Kristom i dio smo tijela Njegova. Pra povijest se ponavlja u nama. Živimo sve ono što je Krist živio... svu patnju, kušnje,  križni put... ali ublaženo... jer samo ljubav Kristova sjedinjena sa Ocem nebeskim ima moć oduprijeti se svim zamkama zloga i oprati nas svojom predragocijenom krvlju, On za nas gine i brine, biva dokaz da ljubav i požrtvovnost Sina Božjeg jedina od grijeha i smrti spašava, ima moć oduprijeti se svom zlu. Kada Krist kaže odlazi Sotono, on ispari,  zato se oslonimo na Spasitelja koji uvijek pobjeđuje. Shvaćamo da smo krhki,  ali da je naša jakost Bog u nama. On je tu u pustinjama i oazama našeg hrama duše... On je tu kada molimo i kada se kajemo. Krist je tu da nas oporavi i usavrši kroz trpljenje. Umro je da bi mi imali pravo živjeti i kretati se u Njegovoj milosti. Zahvalimo Bogu što je ljubav i što nas poučava biti ljubav koja sja blagoslovom vječnim. A svjetlosti se pogani boje i bježe gdje im je i mjesto. Ljubav je sveta pobjednica oduvijek i zauvijek. Mir sa tobom dušice u strahu, dušice u patnji,  dušice u bolesti,  dušice željana ljubavi. Upamti da je Bog uvijek uz tebe, kao udah i izdah,  kao okucaj srca, kao Riječ kroz Biblijsko razmatranje, uz tvoju je dušu koju čuva čuvanjem vjernim i Njegova te milost Ozdravlja u duši,  pa sve i da nosiš križ tijela. Isplativo je trpjeti, jer shvatimo istinsku vrijednost života. A smisao života je osjetiti vjerom i ljubavlju sveprisutnost Božju, Njegov utješiteljski zagrljaj i Riječ nikom te ne dam, stan nebeski ti priređujem. Ustraj mileno moje! Kralj slave vječne misli na tebe! Sve sveto je podrška tvoja.

Od 💜 Ana Emanuela,  Bilaj 7.03.2020.


No comments:

Post a Comment

VELIKI PONEDJELJAK, RAZMATRANJE

1. Solunjanima 5,24 💦 🕊 Vjeran je Onaj tko vas poziva: On će to i učiniti. Iz tamnice bola i patnje izbavlja svjetlom svojim, Isus miljen...