Thursday, 7 January 2016

Curica u duši

Prekrasne su male stvari koje ljubiš srcem čistim, misleći na Nebo ostajeć djete koje zna samo za lipotu, činiš blagoslov na Zemlji. Svaki stih, sonet, toplina riječi ljubav je tvoga srca i tajna je tvoje duše! Prošaputa mi anđeo i sakri se u zvijezdu moga srca!


Kriste, Vjenčiću radosti

Kriste, Vjenčiću radosti, kruno spasenja moga prekrivaš sve moje žalosti trnja zemaljskog! Djetinjom dušom me činiš, ptičicom raspjevanom ...