Thursday, 7 January 2016

Curica u duši

Prekrasne su male stvari koje ljubiš srcem čistim, misleći na Nebo ostajeć djete koje zna samo za lipotu, činiš blagoslov na Zemlji. Svaki stih, sonet, toplina riječi ljubav je tvoga srca i tajna je tvoje duše! Prošaputa mi anđeo i sakri se u zvijezdu moga srca!


ANĐEOSKOJ LJUBAVI

A znao si me imati, kada ni sama sebe nisam imala. Znao si sa mojim plućima disati, kada bi ja od tuge umirala. Znao si srcu otkucaj lj...