Thursday, 7 January 2016

Curica u duši

Prekrasne su male stvari koje ljubiš srcem čistim, misleći na Nebo ostajeć djete koje zna samo za lipotu, činiš blagoslov na Zemlji. Svaki stih, sonet, toplina riječi ljubav je tvoga srca i tajna je tvoje duše! Prošaputa mi anđeo i sakri se u zvijezdu moga srca!


❤✞SVIJET BOŽANSKE MILOSTI✞❤

Na svetoj gori Vila se u jezeru nade okupa. I stvori se ona presijavajuća duga na njenim dlanovima. To joj iz očiju nebesko svjetlo sja,...