Thursday, 7 January 2016

Curica u duši

Prekrasne su male stvari koje ljubiš srcem čistim, misleći na Nebo ostajeć djete koje zna samo za lipotu, činiš blagoslov na Zemlji. Svaki stih, sonet, toplina riječi ljubav je tvoga srca i tajna je tvoje duše! Prošaputa mi anđeo i sakri se u zvijezdu moga srca!


No comments:

Post a Comment

MOLITVA U IME TRNOVITE KRUNE KRISTOVE

Izaija 62,3 "U Jahvinoj ćeš ruci biti kruna divna i kraljevski vijenac na dlanu Boga svog"! Znam da hoću ka dobrom Ocu, jer me Isu...