Monday, 4 January 2016

Vrijedno je samo ono što sami stvorimo, čak i suza ima moć veću od bisera, jer je pala iz duše slušajuć glas srca!


No comments:

Post a Comment

MOLITVA U IME TRNOVITE KRUNE KRISTOVE

Izaija 62,3 "U Jahvinoj ćeš ruci biti kruna divna i kraljevski vijenac na dlanu Boga svog"! Znam da hoću ka dobrom Ocu, jer me Isu...