Monday, 4 January 2016

Vrijedno je samo ono što sami stvorimo, čak i suza ima moć veću od bisera, jer je pala iz duše slušajuć glas srca!


ANĐEOSKOJ LJUBAVI

A znao si me imati, kada ni sama sebe nisam imala. Znao si sa mojim plućima disati, kada bi ja od tuge umirala. Znao si srcu otkucaj lj...