Saturday, 2 January 2016

http://anaemanuelanebeska7tau.blogspot.hr/

ŠKICNITE NA MOJ BLOG

Inspirirana nebeskim stopama svetog 

Franje & svete Klare 

 

 

 Dobro je kada srce zaplače zbog tijela bolnoga, pa duša shvati da mora ljubiti da bi bol tijela isparila pod križem Isusovim. U ostavljenosti moli, ako molitva nema učinka, zahvali Bogu što si Njegovo ustrajno dijete koje zahvaljuje na žrtvi za čašćenje Isusovih rana! Drago mi je da sam bolna, tijelom izrugana, jer ja sam duša Božja, sestrica nebeska koja će se uvik nesebično darivat Svitu, čineć sve Bogu za ljubav bezuvjetnu! Moj put je na nebeskom putu, dok hodim zemaljskim trnjem, moja duša hodi nebeskim vrtovima ruža!

ANĐEOSKOJ LJUBAVI

A znao si me imati, kada ni sama sebe nisam imala. Znao si sa mojim plućima disati, kada bi ja od tuge umirala. Znao si srcu otkucaj lj...