Wednesday, 24 January 2018

REKLI SU MI

Rekli su mi i to da cvijeće i zimi na mojom uplakanim trepavicama cvijeta, rosa milosti nebeske moje je blago... koje darujem kao molitvu Bogu za sve potrebite!

❤✞SVIJET BOŽANSKE MILOSTI✞❤

Na svetoj gori Vila se u jezeru nade okupa. I stvori se ona presijavajuća duga na njenim dlanovima. To joj iz očiju nebesko svjetlo sja,...