Thursday, 11 January 2018

ANĐELE ČUVARUSjedini me sa božanskom mišlju anđele čuvaru moj, da ne strepim od nevolja zemaljskih, već da se nadam hladu svojim užeglim ranama, amen. 


No comments:

Post a comment

VJERA U AUTENTIČNU LJUBAV OD BOGA

Zavoli radost kojom te ljubim, iako sam bolna! Ta radost je moje pravo lice, bol kao utvara samo hoće da slaže da sam ja tužna i da me nećeš...