Thursday, 11 January 2018

ANĐELE ČUVARUSjedini me sa božanskom mišlju anđele čuvaru moj, da ne strepim od nevolja zemaljskih, već da se nadam hladu svojim užeglim ranama, amen. 


No comments:

Post a Comment

BUDI CVIJET KRISTOV

Velika je razlika između umjetnog i svježeg   cvijeća... upravo tako je i sa dušama... Izgled zna da prevari, nekad je uveli cvijet  bio ras...