Monday, 1 January 2018

Učini Gospode da te moje boli ljube sa ljubavnim molitvama povjerenja u tvoju svemoć, amen!
Od Ana Emanuela

No comments:

Post a Comment

MOLITVA U IME TRNOVITE KRUNE KRISTOVE

Izaija 62,3 "U Jahvinoj ćeš ruci biti kruna divna i kraljevski vijenac na dlanu Boga svog"! Znam da hoću ka dobrom Ocu, jer me Isu...