Monday, 1 January 2018

Učini Gospode da te moje boli ljube sa ljubavnim molitvama povjerenja u tvoju svemoć, amen!
Od Ana Emanuela

❤✞SVIJET BOŽANSKE MILOSTI✞❤

Na svetoj gori Vila se u jezeru nade okupa. I stvori se ona presijavajuća duga na njenim dlanovima. To joj iz očiju nebesko svjetlo sja,...