Monday, 1 January 2018

Učini Gospode da te moje boli ljube sa ljubavnim molitvama povjerenja u tvoju svemoć, amen!
Od Ana Emanuela

ANĐELU KOJI ME DOZIVA

Hoćeš da budem poput tebe anđele, hoćeš da uronim u Nebo snagom ljubavi, hoćeš da se oslobodim tjelesnosti! Šalješ mi svete ptice pjes...