Monday, 1 January 2018

Učini Gospode da te moje boli ljube sa ljubavnim molitvama povjerenja u tvoju svemoć, amen!
Od Ana Emanuela

DA LI BI ME VOLIO POŽRTVOVNOM LJUBAVLJU!?

Da li bi me volio, kao što Duh Sveti voli moje srce i dušu? Da li bi me branio, kao što Krist brani Crkvu? Da li bi   me ljubio i za...