Friday, 5 January 2018

LIPIM GESTAMA DO KRILA

Svaka lipa gesta je pero... zamisli samo koja ćeš zadivljujuća blagoslovljena krila imati, kada se duša ka Bogu uputi! 💕❤✞SVIJET BOŽANSKE MILOSTI✞❤

Na svetoj gori Vila se u jezeru nade okupa. I stvori se ona presijavajuća duga na njenim dlanovima. To joj iz očiju nebesko svjetlo sja,...