Friday, 14 August 2015

Gospe od mora moli za nas, da nam srce zemaljsko u potpunosti postane rajsko!


ANĐELU KOJI ME DOZIVA

Hoćeš da budem poput tebe anđele, hoćeš da uronim u Nebo snagom ljubavi, hoćeš da se oslobodim tjelesnosti! Šalješ mi svete ptice pjes...