Friday, 14 August 2015

Ritmično srce nježnim molitvama za tebe je anđele ispunjeno, moj zrak od sada je pripao tebi! U tvojim plavetnim očima ove su zvijezde koje noćas gledah milo, nasmijano u njima ja živim kada sjaje i raduju se jer tama im ne može nauditi! U tvojim suzama nikada neću biti obećajem ti samo ljubav, onu sličnu Rajskoj! Odgovaram ti srcem nebeskim, utješiteljskim...mjesečini kažem da te sjajem u ovom snu obasja i da ispiše sa zvijezdama svojim da mislim na tebe i kad me nema ja sam tu u tvome snu, u tvom sjaju očiju molitvenih! Duhovna, neprolazna, trajna sjenka tvog života!

MOLITVA SVETOM ANTUNU PUSTINJSKOM, zaštitniku ljudi i životinja

Sveti Antune Pustinjski, zaštitniče ljudi i životinja, pomozi nam u našim pokorama i molitvama, daj da i mi pronađemo bar u jednom danu osam...