Friday, 3 January 2020

LJUBAV U KRISTU

Ako se ljube dvije duše, ta ljubav mora imati korijen u Kristu iz kojeg će izniknuti rascvjetana mirisna mladica i dati divne milosne plodove. Čudotvoran je i postojan plan Božji za svako živo biće. On nagradi ustrajne u vjeri i ljubavi. Kada otvorimo dušu Kristu, On uzvraća uslišanjem u dan volje Očeve. Valja čekati pravu iskrenu ljubav koja nas poštuje i potpomaže, zalaže se za nas u dobru i zlu, tko nađe vrsnu dušu našao je izvor života i potok blagoslova.

Od ❤ Ana Emanuela, Bilaj 3.01.2020.


No comments:

Post a Comment

BUDI CVIJET KRISTOV

Velika je razlika između umjetnog i svježeg   cvijeća... upravo tako je i sa dušama... Izgled zna da prevari, nekad je uveli cvijet  bio ras...