Tuesday, 28 January 2020

LJUBAV ZA BOGA I SVE SVETO, JE MELEMNA UTJEHA

Divne li miline iz Psalma 33,14 Gospodin iz svoga prebivališta motri sve stanovnike zemaljske, pa u sred bolnog tjelesnog trnovitog puta, daruje svetu ustrajnost, darujuć dušama ružice. Nutrina miriše... a dim kadni sa žrtvama zahvalnicama svi sveti prinose Božanskom Prijestolju. Milosan je Gospodin, vrata Nebesa otvorena su za malene, Njegove stvorove ponizne. Vidi svaku suzu nevinu, vidi svaki požrtvovni znoj i trpljivost iz ljubavi. Junak nas Krist hrabri Duhom Svetim kojeg nam je poslao sa darovima milosnim. I zaista su uplakani, bolni, izrugani, siroti, iznemogli i razočarani u svjetovno odabran narod Božji... Bog gleda u srce, ne baca kamen u nas... pa sve i da smo i sami od kamena... od preobražava srce u meko i životno... On nas ljubi i razumi naš križni put nastao zbog naših grijeha, ali i zbog obraćenja mnogih duša... Krist se dade za nas, raspeta milosa ljubav spasi narod svoj... i opet spašava... opet poziva i kaže; Dođi! I zaručnik i zaručnica trebali bi doći u jedinu utjehu.... među voćnjake koji daju milosan plod svih 12 mjeseci u godini, jer su tu milost isprosile svete duše, od dobrostivog Oca nebeskog. Hebrejima 6,10 Ta Bog nije nepravedan da bi zaboravio vaše djelo i ljubav što je iskazaste njegovu imenu posluživši i poslužujući svetima. Kološanima 1,4 Jer čuli smo za vašu vjeru u Kristu Isusu i za ljubav koju gajite prema svima svetima. Milina sveta kruni nas ljubavlju za sve sveto i kad nam je zemaljska bezbol oteta, balzam rajski je uz nas kao utjeha duše i nada tijela koje zahvalno služi Bogu za radost. Filipljanima 2,2 ispunite me radošću: složni budite, istu ljubav njegujte, jednodušni, jedne misli budite! Abba Oče pomozi nam i dalje podnositi jedni druge ljubeć i rane i mane. 2. Ivanova 1,3 Bila s nama milost, milosrđe i mir od Boga Oca i od Sina Očeva Isusa Krista u istini i ljubavi! AMEN!
Sa ljubavlju , ❤
Ana Emanuela, Bilaj 28.01.2020.
DAH VJERE, slava nadahnitelju Duhu Svetome!


No comments:

Post a Comment

RAZMATRANJE, VELIKI ČETVRTAK🙏🕊📖

Isuse blagoslovljen čin tvoga predanja i otkupljenja grešnika. Zahvalni smo ti na daru Euharistije u kojoj si sveprisutan u našim srcima ...