Sunday, 14 February 2016

Valentinovska duga na dar

Nebo obasja duge sjaj, pohodi mi srce Raj,
duga je anđele simbol radosti, želje i molitvene nagrade.
Utjehi nadam se, ushićena poput djeteta ostajem,
mislima sam kod Boga i tebe! 
U sred ove žalosti nada mi srce okrijepi.
Valentinovski dar sa Neba mi je dan,
svih sedam duginih boja savez su sa
dobrotom našeg Boga,
čuva nas, smiruje, krilo me tvoje dodiruje.
Taj most šareni, linije su naše ljubavi,
idemo putem ufanja do vječnosti i spasenja.
Radost dolazi jedini, staro nestaje novo dobro došlo je.
U Spasitelja uzdam se!

"Dugu svoju u oblake stavljam da zalogom bude Savezu između mene i zemlje."
Postanak 9,13
 4,4: "Kad je nadošla punina vremena..." vrhunski se ostvarilo.

ANĐEOSKOJ LJUBAVI

A znao si me imati, kada ni sama sebe nisam imala. Znao si sa mojim plućima disati, kada bi ja od tuge umirala. Znao si srcu otkucaj lj...