Tuesday, 23 February 2016

RONIM U OSJEĆAJIMA LJUBAVI I BOLA


Ronila sam u svojim suzama,
kad god bi htjela da ti kažem;
evo me tvoja sam; 
sa Neba su padale kiše i snježilo je jako...
sve zbog straha da nisam ja ta,
da ima posebnijih...
Sve zbog straha da voliš samo moju dušu,
ne i tijelo okovano...
mislim da mi je umrijeti jedini glas ljubavi.
Jedino dopuštenje da ti kažem anđele,
zagrli me za zauvijek!

MOLITVA SVETOM ANTUNU PUSTINJSKOM, zaštitniku ljudi i životinja

Sveti Antune Pustinjski, zaštitniče ljudi i životinja, pomozi nam u našim pokorama i molitvama, daj da i mi pronađemo bar u jednom danu osam...