Tuesday, 23 February 2016

RONIM U OSJEĆAJIMA LJUBAVI I BOLA


Ronila sam u svojim suzama,
kad god bi htjela da ti kažem;
evo me tvoja sam; 
sa Neba su padale kiše i snježilo je jako...
sve zbog straha da nisam ja ta,
da ima posebnijih...
Sve zbog straha da voliš samo moju dušu,
ne i tijelo okovano...
mislim da mi je umrijeti jedini glas ljubavi.
Jedino dopuštenje da ti kažem anđele,
zagrli me za zauvijek!

RUŽE DAROVNE OSTALE SU SAN 💔

Ljubavlju se učini da na ružama nema trnja, sklone se da ne povrijede  ruke koje žele da te zagrle! Ljubavlju se od suza biseri stvar...