Tuesday, 16 February 2016

ANĐELE


Nadam ti se,
kao što se pupoljak rosni nada svom cvatu.
Svjetlo cvijeta mog ljubav je tvoja.

❤✞SVIJET BOŽANSKE MILOSTI✞❤

Na svetoj gori Vila se u jezeru nade okupa. I stvori se ona presijavajuća duga na njenim dlanovima. To joj iz očiju nebesko svjetlo sja,...