Tuesday, 16 February 2016

ANĐELE


Nadam ti se,
kao što se pupoljak rosni nada svom cvatu.
Svjetlo cvijeta mog ljubav je tvoja.

ANĐEOSKOJ LJUBAVI

A znao si me imati, kada ni sama sebe nisam imala. Znao si sa mojim plućima disati, kada bi ja od tuge umirala. Znao si srcu otkucaj lj...