Monday, 15 February 2016

,,Tvoje ruke su divne školjke, voljela bi postati biser u njihovoj nježnosti!,,


ANĐEOSKOJ LJUBAVI

A znao si me imati, kada ni sama sebe nisam imala. Znao si sa mojim plućima disati, kada bi ja od tuge umirala. Znao si srcu otkucaj lj...