Monday, 15 February 2016

,,Tvoje ruke su divne školjke, voljela bi postati biser u njihovoj nježnosti!,,


No comments:

Post a Comment

MOLITVA U IME TRNOVITE KRUNE KRISTOVE

Izaija 62,3 "U Jahvinoj ćeš ruci biti kruna divna i kraljevski vijenac na dlanu Boga svog"! Znam da hoću ka dobrom Ocu, jer me Isu...