Thursday, 8 October 2015

Izuzetnim bićem te čini samo ljubav sveta, jer sa njom obasjavaš život i kad boli. Nema drugih čarolija na Svijetu osim nebeskih, te druge kojima se neki krase su kratkog vijeka i sreća im ne traje. Na žalost ne možeš nikom lošem to tumačit, jer loši su zaglibili u zemaljske užitke i nisu svjesni svoje nesvjesti. Sa ljubavlju se rađa i umire, ona se ne uči kao neke zemne stvari. Il si ispunjen dobrotom i odabra svjetlo il si loš i biraš na žalost tamu, na tebi je sav izbor. D...ao Bog da molitve mnogih duša u vapaju za potrebite i posrnule učine čudo, da se osvjeste i obrate oni u obmanama.... Samo u svjetlosti Božje ljubavi je bezbol, samo u rukama Isusovim je zdravlje, sve će nam biti dano u sveti čas, budimo krašeni molitvom, vjerom, ljubavlju, nadama, zahvalnošću, ustrajnošću. Teško je kad se sve čini bezizlazno, znam to dobro i kad te ne razume i kad ti za bol tvoju sude, al izlaz je Nebo. U njemu je sve Bog za nas satkao, ukrasio darove neizustivom milinom i svjetlošću Raja. Više vrijedi ono što nas čeka od sve zemnosti, trpljenje se isplati i križ ko kjuč za vrata rajska nositi. Bog će nas hrabriti u dolinama natopljenim suzama slati će svoga Duha Svetoga da svaka ispari i u biser se pretvori koji će nam dom nebeski krasiti. Mislim se Bože mili, koju lipu kućicu gore grade plakalice moje i krila anđela tvojih. A tek odora nebeska kako će biti puna sjaja, svjetlost duše sa nadama ovim me spaja!


No comments:

Post a comment

OSJETI SE SE ONO ŠTO SI U DUŠI

Ima nešto u duši što patnja ne može skriti. To nešto zove se vjera u ljubav. U sebi si ipak što voliš biti, ono čemu ti bol ne može nauditi....