Monday, 25 September 2017

OZDRAVLJAJ ME DODIROM LJUBAVI

Smiri me, dođi kao stvaran dodir čovjeka...
Dođi kao osjećaj vječnog leta leptira...
Ozdravljaj me,
svakim dodirom duše i otkucajem srca!

RUŽE DAROVNE OSTALE SU SAN 💔

Ljubavlju se učini da na ružama nema trnja, sklone se da ne povrijede  ruke koje žele da te zagrle! Ljubavlju se od suza biseri stvar...