Thursday, 28 September 2017

MOLITVA SVETOJ RITI SVETICI TRNA I RUŽEKreposna i mila zagovornice, sveta Rita,
plamenom nebeskim, svijećom ozdravljenja,
pohitaj iz Jeruzalemskih vrtova.
Obasjaj nam uvele nade svetice trna i ruže.
Križ nam je velik trn, a nada miomirisna ruža.
Daj da podnesemo trn , 
zahvaljujući miomirisnim laticama rajskih ruža,
koje nam ti duši prinosiš, tako da tijelo ustraje u nadi!
Isprošeni nektar blagoslova Božjeg prinesi našim bolima,
da ozdravi sve u ime Isusovo, 
kojeg ti iznad svega ljubiš i mi skupa sa tobom!
Amen! 
 Molitva je blažen čin, besplatan dar Božji, želimo sa tobom molitvi.
Sa ljubavlju Ana Emanuela,
Inspiracija u molitvi... 12. Četvrtak sve Rite! 


No comments:

Post a Comment

MOLITVA U IME TRNOVITE KRUNE KRISTOVE

Izaija 62,3 "U Jahvinoj ćeš ruci biti kruna divna i kraljevski vijenac na dlanu Boga svog"! Znam da hoću ka dobrom Ocu, jer me Isu...