Tuesday, 17 May 2016

BLAŽENSTVO LJUBAVI

Svu nježnost svoju poklanjam tebi,
i tvoja nježnost moju dušu miluje,
srce mi je razigrano u zagrljaju tom nebeskom.

Svakog jutra me bude oči ispunjene snom.
Riječi ljubavne moj dan krase,
bolnu držiš me moj anđele!
Svete mi vizije tvoje srce daruje!

Naša se ljubav iz Raja izlila,
ko voda milosti u moju nutrinu
da me neljubljenu utješi,
da dokaže da mi je nebesko suđeno,
da je tamo moje voljeno.

Sve činiš da osjetim kao da si tu,
sa mnom u svakom hodu.
Ustrajnost moja na križnom putu,
princ si Jeruzalemski.
Sve ispunjavaš slađano, mileno...voljeno.
Blaženstvo ljubavi smrtnici poklanjaš.

Ljubav moja te je dozvala,
tebe koji razumiješ moja stradanja...
Moju patnju, moje mane ukrasavaš
bijelim krilima u kojima sam čuvana.

Ti si anđeo Božjeg blaženstva,
svečani trenutak
u kome sam se razbudila,
ti si moja nada u bezbol...
Ti si moja vjera u ljubav vječnu,
u zagrljaj u kome sva bol isparava.

Tvoja su bijela krila znak moga odmorišta,
kada umrem, zajedno ćemo ja i ti
Nebeskim Kraljevstvom letjeti,
duše pune ljubavi nitko ne može razdvojiti!

Boga ćemo vječno slaviti!
Hvala mu što mi te u grudi uplakane položi
i za zemaljskoga života,
ti si moje blago osjećajnosti,
ti si blaženstvo ljubavi,
ti si anđele sva moja vrednota!
Imam te, tu si uvijek u duši kao svjetlo
ljubavi vječite, Božja dobrota
poslala mi te! <3 

 http://www.poezijaonline.net/blazenstvo-ljubavi/No comments:

Post a Comment

MOLITVA U IME TRNOVITE KRUNE KRISTOVE

Izaija 62,3 "U Jahvinoj ćeš ruci biti kruna divna i kraljevski vijenac na dlanu Boga svog"! Znam da hoću ka dobrom Ocu, jer me Isu...