Monday, 9 May 2016

Nema moj ključ srca kopiju, zato; nemoj ga slomit NIKAD!


RUŽE DAROVNE OSTALE SU SAN 💔

Ljubavlju se učini da na ružama nema trnja, sklone se da ne povrijede  ruke koje žele da te zagrle! Ljubavlju se od suza biseri stvar...